"

Qigong v běhu historie: Zvířata a rituální tance jako inspirace

26. 10. 2012 Sdílej na CentrumBrna.cz

Zřejmě prvními pohybovými projevy, připomínajícími qigong, byly v Číně šamanské zvířecí tance. Příbližně v letech 1000-200 př.n.l. se pravidelně konal novoroční rituál zvaný Velké vymítání (Da No). Šaman měl na hlavě masku z medvědí kůže se čtyřma zlatýma očima, které se dívaly do čtyř světových stran. Při tanci vesnicí, kterým zaháněl démony a mor, ho doprovázelo procesí vesničanů v maskách inspirovaných čínským zvěrokruhem (Drak, Kůň, Tygr atd.).

Řada rytin zobrazujících podobné tance se zachovala na kamenných deskách po celé Číně.  Některé zachycují kombinaci zvířecích postojů a bojovných póz, což by mohl být doklad raného propojení imitace zvířat, qigongu a bojových umění. Zvířecí motivy se v historii qigongu objevují od počátku. Typické qigongové pozice zmiňované asi 122 let před naším letopočtem čínským taostickým filozofem  Huai-nan Zi zahrnují například Koupající se kachnu, Skákající opici nebo Otáčejícího se tygra. Ze systémů vyvinutých za poslední staletí známe například Opici visící na stromě, Svinujícího se hada, Starého medvěda v lese nebo Letícího jeřába. Student qigongu rozvíjí zvířecí dovednosti: rovnováhu, pružnost, přirozenost, sílu.

Řada současných qigongových forem je složena ze cviků, které na sebe navazují, volně přecházejí jeden v druhý a připomínají tak krásný, pomalý tanec. Protože původní  inspirací byly starověké rituální tance, praktikované s cílem pozměnit vědomí účastníků, i dnešní formy dokáží u cvičícího i přihlížejících navodit pocit jednoty s všudypřítomnou qi.

Asi 550 let před naším letopočtem praktikoval princ a taoistický mudrc Wang Zi-qiao Tanec jeřába, který považoval za cestu k nesmrtelnosti. Taoistická legenda praví, že ho po smrti odnesl do nebe na křídlech právě jeřáb. 

Také "Jarní a podzimní kronika“,spis z 3. století před naším letopočtem, obsahuje důležitou zmínku týkající se historie léčivých tanců. Za vlády bájného císaře Yao (asi 2000 let před naším letopočtem) přišla velká potopa, která způsobila stagnaci v zemi i v tělech obyvatelstva. V kronice se prý mimo jiné píše: " Protože byly narušeny a zaneseny vodní toky, už od pramene proud netekl tak, jak měl. Stejné je to s člověkem: kdyždýchá špatně, když energie volně neproudí, svaly a kosti ztratí pružnost. Proto je nutné provádět určité tance, které dech vedou a zaručují jeho harmonické proudění tělem."

 


Jinde na CentrumBrna.cz


HLAVNÍ PARTNEŘI