"

Kurz Základy podnikání v Regionální hospodářské komoře Brno

05. 02. 2016 , aktualizace: 08. 02. 2016 Sdílej na CentrumBrna.cz

Všem, kteří mají zájem zahájit vlastní podnikání - nezaměstnaným osobám, osobám po rodičovské dovolené, absolventům středních a vysokých škol, studentům, zájemcům o zvýšení své kvalifikace a dalším osobám jsme připravili rekvalifikační kurz „Základy podnikání“ akreditovaný MŠMT.

Umíte si "to" spočítat?

Obsah kurzu v délce 150 hodin je zaměřen na obecnou přípravu a osvojení si základních podnikatelských dovedností, včetně zpracování vlastního podnikatelského plánu a příslušné dokumentace (viz např. zpracování kalkulace úplných vlastních nákladů, účetních výkazů, cash flow, bilance zdrojů a potřeb, specifikace nákladů na zahájení, rozběh a počáteční rozvoj podnikání, atd.) a to pod vedením zkušených konzultantů.

Obsahová rámcová náplň kurzu :

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Základy podnikání (úvod do problematiky)
  • Právo a legislativa pro podnikatele
  • Ekonomika v podnikání
  • Lidské zdroje, personalistika
  • Marketing, obchodní dovednosti
  • Informační technologie v praxi podnikatele
  • Podnikání v EU
  • Podnikatelský plán
  • Vlastní zpracování podnikatelského plánu (konzultace)

Rekvalifikační kurz je zakončen testem a následně obhajobou Podnikatelského plánu před zkušební komisí.

Úspěšní absolventi obdrží OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI S CELOSTÁTNÍ PLATNOSTÍ.

Termín prvního kurzu od 29. 2. 2016

Cena: 11.890,-Kč
O úhradu kurzovného lze požádat úřad práce.

Zajímá Vás více informací? Kontaktujte nás:

safranek@rhkbrno.cz , tel: 532 194 925
tregerova@rhkbrno.cz ,  tel: 532 194 924, 724 613 552


Jinde na CentrumBrna.cz


HLAVNÍ PARTNEŘI