Regionální hospodářská komora Brno: Kdo jsme?

RHK Brno poskytuje služby a poradenství v oblasti:                                     

 • vzdělávání
 • finančního poradenství
 • právního poradenství
 • exportního poradenství
 • celního poradenství
 • služby CzechPoint
 • pronájem vlastních prostor členským firmám

Z historie:

 • Obchodní a živnostenská komora v Brně byla založena na základě zákona č. 122 v roce 1850
 • Činnost původní komory v Brně byla ukončena k 1.1.1949, kdy vlastnila v Brně 7 budov, z nichž ještě 4 jsou dodnes ve státním vlastnictví.
 • 9.10.1990 byla v Brně obnovena komorová činnost otevřením Regionální kanceláře Československá obchodní a průmyslové komory v Brně.
 • 29.1.1993 se konala ustavující Valná hromada samostatné Obchodní a hospodářské komory v Brně, která dosáhla největšího počtu členů 703 v roce 2008.

HLAVNÍ PARTNEŘI