"

Richard Kunovský: Nobelova nadace aneb poučme se z historie

29. 03. 2016 , aktualizace: 31. 03. 2016 Sdílej na CentrumBrna.cz

Proč hrozil Nobelově nadaci zánik?

Tyto ceny jsou čerpány z majetku, který nadaci odkázal významný švédský průmyslník Alfred Nobel ve své závěti v roce 1896. Na tu dobu doslova nevyčerpatelné jmění se kolem roku 1950 ztenčilo na pouhou jednu třetinu původní hodnoty. Nadaci v té době hrozil reálný zánik. Co způsobilo tak obrovský propad hodnoty majetku za pouhých 50 let trvání instituce?

Především rozhodnutí samotného Alfreda Nobela, jenž se rozhodl ve své závěti zainvestovat všechny peníze pouze do „bezpečných“ nástrojů. A tak správci nadace dlouhá léta spravovali svěřený majetek pouze ve státních dluhopisech. Nobel ovšem před svou smrtí nepočítal s jednou věcí. 

Nepočítal s tím, že 20. století bude také stoletím růstu inflace. Nejspíš ani netušil, že svět vstupuje do nové epochy a nedovedl si představit, co všechno bude dnes běžným standardem. A to i v těch částech světa, kde dříve byla chudoba a hlad. Evropu nevyjímaje. Dnešní stále rostoucí běžný standard ve vyspělém světě ovšem provází inflace a přirozený růst cen. A inflace je přesně tím jevem, který nejvíce dlouhodobě ohrožuje a znehodnocuje kupní sílu našich peněz. 

Inspirace u nejlepších světových správců fondů

Od konce 19. století uplynulo již mnoho let. Mezitím se ve vyspělých zemích naučili nejlepší správci a poradci zacházet i s tak kolísavými nástroji jako jsou akcie a zařazovat je do dnes již prověřených strategií, tedy doporučeného rozložení dlouhodobých úspor na akcie, dluhopisy, nemovitosti, hedgeové fondy případně komodity a drahé kovy.

Díky tomu jsou dnes akcie nedílnou součástí v úsporách řady rentiérů, ale také nadací nebo Norského ropného fondu. A především v úsporách lidí, kteří čerpají, nebo je to teprve čeká, vlastní doživotní důchodovou rentu.

Moje práce s klienty a jejich investiční úspěch jsou postavený právě na dodržování dlouhodobě prověřených zásad, pravidel a investičních nástrojů sestavených v úspěšné strategie. Ve společnosti Viktor Hostinský Investments se inspirujeme u nejlepších správců majetku v zahraničí.

Pokud vám jméno této společnosti nic neříká, tak ji v krátkosti přiblížím. Je to ryze česká firma specializující se na dlouhodobé finanční plánování především pro středně a výše příjmové rodiny, a která zhodnocuje dnes peníze svým klientům v hodnotě vyšší než 1 miliarda korun.

Své klienty učím přemýšlet nad svými penězi dlouhodobě a to v jakémkoliv věku. Zažitá představa, že v šedesáti svěřím své úspory na důchod bance a nějak s nimi v důchodě vyjdu, je, řekněme, mylná a přináší sebou významná rizika. Zejména riziko doživotní závislosti na (zadluženém) státu. Čeká mě nejspíše ještě třicet let života. Dost dobrý důvod mít ve svých úsporách zastoupeny akcie i v tomto období a znát pravidla, jak vysoký příjem ročně ze svého majetku díky tomu mohu čerpat.

Jak funguje čerpání doživotní renty Nobelovy nadace

Co nakonec zachránilo Nobelovu nadaci?  Bylo to až rozhodnutí švédské vlády v roce 1954 a přechod na dnes již úspěšnou investiční strategii, kde vedle státních dluhopisů převažují akcie především globálních firem a jsou zde zařazeny také nemovitostní a hedgeové fondy. Stejně jako dobrý tým neposkládáte pouze z obránců nebo pouze útočníků, obdobné je to i s našimi dlouhodobými úsporami.

Je nutné mít zastoupeny různé kategorie tradičních aktiv od defenzivních, až po ty ofenzivní. Díky zařazení akcií do majetku Nobelovy nadace je dnes její hodnota zhruba 3,7 miliardy švédských korun oproti 1,5 miliardy z roku 1900 v přepočtu na dnešní kupní sílu. A jak dokládá obrázek níže, z této hodnoty se ročně odčerpává maximálně 4 % ročně a zbylá část stále pracuje a vytváří další výnos.

Poučme se z historie. Většina českých domácností a rodin zachází se svými úsporami stejně jako Nobelova nadace před 60 a více lety. Ukládá je většinou do produktů zajištěných státními dluhopisy, ať je to již stavební spoření, penzijní připojištění nebo zajištěné vklady bank. Nejspíš je v budoucnosti čeká podobný osud jako Nobelovu nadaci v 50. letech ovšem bez stejného happy endu. Máte možnost vzít osud do svých rukou.

Pokud chcete pomoct s odborným sestavením dlouhodobého finančního plánu případně posouzení stávajícího, zastavte se u mě v kanceláři. Můžeme se pobavit o životě a vašich budoucích plánech. Dozvíte se mj., jaká jsou pravidla dlouhodobě úspěšných investorů. Kancelář mám v budově v téměř v samém centru a v nejvyšším 7. patře s krásným výhledem, a to ne náhodou. Je to vhodné místo podívat se na vaše sny s patřičným nadhledem.

Richard Kunovský

Autor článku zastupuje společnost Viktor Hostinský Investments a patří zde stabilně k poradcům s největšími aktivy pod správou. Řadí se k hrstce poradců v České republice, kteří poskytují placené poradenství a nepobírá tak provize od finančních institucí. Placené poradenství je běžný model ve vyspělém světě. Více, včetně referencí jeho klientů, se dočtete na stránkách: www.richardkunovsky.cz


Jinde na CentrumBrna.cz


HLAVNÍ PARTNEŘI